Rognkjeks og dykker

Lumpsucker and diver / Rognkjeks og dykker
Cyclopterus lumpus